Norge øker sine odds til å få Kosovo-sjef

En rasjonaliseringsplan utarbeidet av den norske KFOR-kontingenten vil minske de årlige utgiftene med 250 millioner kroner, og øke sjansen til at den NATO-ledede styrken i Kosovo får norsk sjef.