Lyse: Visuelt skjemmende

Visuelt skjemmende, skriver Lyse Energi om deler av sin planlagte trasé mellom Lyse og Stavanger.