Innholdet i vinen må fram i lyset, mener Sp

Alkohol er i dag unntatt fra kravet om innholdsmerking. Det vil Senterpartiet ha en slutt på.