DNA er kroppens fingeravtrykk

DNA, eller deoksyribonukleinsyre, er arvestoffet som kontrollerer prosessene i alle levende celler.