Staten kan ikke løse alle sykehusproblemer

Tre av fire direktører ved regionsykehusene vil ha staten som eier. SiR-direktøren vil ha et forbedret system, uavhengig av eierskap.