Streiken var ikke forgjeves

Vi er glad for at vi har fått mer penger, sier Elsa Bakken, leder for Norsk Lærerlag i Rogaland.