• Det er tolv år siden utbyggingen av nødnettet ble vedtatt i Stortinget. Scanpix

Nødnett-utbygging forsinket i nesten ett år

Utbygging av nytt nødnett på Sørlandet, i Vestfold og Telemark er forsinket på grunn av datafeil. Dermed blir ikke nettet landsdekkende før høsten 2016.