Orienterer om ebolasituasjonen

Se pressekonferansen.