Gisseldramaet starter i retten

Over 40 vitner skal de neste ukene møte for Ryfylke herredsrett i gisselsaken fra Hjelmeland.