Annan: - Grensene går ikke mellom nasjoner

— Statenes suverenitet kan ikke lenger brukes som skjold for grovebrudd på menneskerettighetene, sa FNs generalsekretær ogfredsprisvinner Kofi Annan i sitt nobelforedrag.