- Haster med pengespill på internett

Det haster med å få norske aktører inn på markedet for pengespillpå internett for å hindre ytterligere lekkasje av slikspill-virksomhet til utlandet.