• Til ferjen ved Nesvik er det lange køer ellers flyter trafikken fint 1.påskedag Petter Vågane, leserinnsendt

- Påskekøene glimrer med sitt fravær

Søndagens hjemfart har ikke ført til de trafikkproblemene Vegvesenet fryktet. Godt vær fører til at mange trolig venter med å kjøre hjem.