- Liv kunne ha gått tapt

— Ingen var forberedt på at det skulle komme så mange folk i sentrum, sier Ingrid Milde og Aase Tendenes i arrangementskomiteen for tusenårsfeiringen. De sier at politiet beordret stans i arrangementet to ganger, og er på bakgrunn av alt dette irritert over nettutgavens manglende begeistring for arrangementet.