Haster å fylle ut nytt prosjekt

Dersom ikke utbygging er i gang innen 1. april, kan 43 kjøpere i Stavanger Brygge heve kontrakten og kreve tilbake 30.000 kroner som hver enkelt har betalt inn.