Brudd i lærernes tariffoppgjør

Lærernes organisasjoner, med unntak av Skolelederforbundet, bryter forhandlingene med KS om ny arbeidstidsavtale.