- Kraftig økning av vannskader i 2013

I fjor var erstatningene fra forsikringsselskapene etter vannskader i private hjem og hytter på nesten 2,3 milliarder kroner.