Mener beste torgutkast vant

Torghandler Bertel Viste har snart 50 år bak seg på Torget og burde vite hva han snakker om: Den beste av alle de galne ideene vant.