Politiet avviser bussfyll som problem

Bråket på hundvågbussen oppfattes som et enkeltstående tilfelle av politiet.