• Statens vegvesen ønsker å fjerne den geografiske inndelingen av kjennemerkeseriene på bilskilt.

Nå kan det bli slutt på RK-skiltene

Statens vegvesen ønsker å fjerne den geografiske inndelingen av kjennemerkeseriene på bilskilt. Dermed kan det bli slutt på å kunne se i hvilke landsdel bilen er førstegangsregistrert.