• Konsekvensene av regjeringens forslag om å oppheve konsesjonsloven er for dårlig utredet for landbruket, arealeierskap og jordvern, ifølge høringsinnstillinger i en rekke rogalandskommuner. Her jærlandskap ved for Nærbø. Fredrik Refvem

Rungende kommune-nei til Listhaugs areal-frislipp

Regjeringens forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten sables ned i noen av Rogalands og dermed landets fremste jordbrukskommuner.