Generelt forbud mot vannscootere, men mulighet for unntak

Det er flertall i Stortinget for et generelt forbud mot bruk av vannscootere, men kommunene får en mulighet til å fravike forbudet. Forutsetningen er at det blir opprettet egne avgrensede områder for vannscooterkjøring.