Mjøs-utvalget vil ha bachelor-grad

Cand.mag-graden går, bachelor— og mastergrader kommer. Dessuten legges det opp til økt konkurranse mellom lærestedene.