Vil forhindre at vitner skremmes til taushet

For å unngå at kriminelle skremmer vitner til taushet, åpner regjeringen for at folk skal få vitne anonymt i alvorlige straffesaker.