Dioksinutslipp i Norge kraftig redusert

Norge har redusert utslippene av miljøgiftene dioksiner betydelig de siste 15 årene. I 1985 var utslippene på rundt 600 gram per år. I 1990 var utslippene på om lag 150 gram og i 1999 på rundt 22 gram.