Verdikommisjonen utfordrer Harlem

Verdikommisjonen utfordrer justisminister Hanne Harlem til å forklare begrepet «menneskelige hensyn» etter en rekke kontroversielle utvisningssaker.