Mer effektivt med større fylkeskommuner

Det såkalte oppgavefordelingsutvalget begrunner sitt forslag om færre og større fylkeskommuner med at administrasjon og offentlige tjenester kan drives mer effektivt i større regioner enn i dagens fylkeskommuner.