Halvorsen- anke avvist

21 års fengsel for drapet på Tom Halvorsen,var ikke en for streng straff, mener Høyesterettskjæremålsutvalg.