Ber SAS bedre flysikkerheten

De skandinaviske luftfartsmyndighetenebesluttet på et møte torsdag å be SAS om å treffe ytterligere ogmer vidtgående tiltak for å snu den negative utviklingen iluftfartshendelser den siste tiden.