Hormon-hermerne

Rogalandsforskning og Akvamiljø-senteret i Mekjarvik er tildelt en nøkkelrolle som strategisk institutt i Norge for å forske på hvordan kjemikalier kan forstyrre de hormonelle signalsystemene til organismer i havet.