DNA på åstedet

Politiet kan komme til å kreve blodprøve avet betydelig antall personer i Kristiansand.