• Folk under 30 og Oslo-borgere er mest kritiske til julegudstjeneste i skoletiden. Vestlendinger og de eldre er mer positive. Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Unge vil ikke ha julegudstjeneste i skoletiden

Mens et knapt flertall fortsatt vil ha skolegudstjenester, mener to av tre under 30 at det er en dårlig idé.