Trang økonomi for kulturhuset i Sola

Husstyret ber kommunen om mer penger til drift av kulturhuset i Sola.