Fylkesmannen i Finnmark oppfordrer reineiere til jervejakt

Fylkesmannen i Finnmark oppfordrer reineierne i fylket til å jakte på jerv. Ti jerver kan felles i Finnmark ved lisensjakta i denne jaktsesongen, men hittil er bare to dyr skutt.