Nytt byråd i Oslo

Høyrebyrådet i Oslo går av. Det vil bli erstattet av et byråd der Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre er med.