Sentrum vil halvere matmomsen

Sentrumspartiene vil kreve halv matmoms når de møter Arbeiderpartiet til budsjettforhandlinger førstkommende mandag.