Full krefterstatning til tross for egen røyking

Høyesterett har avgjort at 49 år gamle Reidun Kaland Sandstedt skal få uavkortet yrkesskadeerstatning for kreft etter passiv røyking, til tross for at hun selv røykte.