Nordmenn kan bli operert i Frankrike og Tyskland

Kreftsyke og hjertepasienter kan bli operert i Tyskland og Frankrike. På denne måten ønsker helseminister Tore Tønne å bli kvitt ventelistene på sykehusene.