Sykehusdirektører flest ønsker ikke fylkeskommunen som eier

Under én firedel av sykehusdirektørene mener sykehusene bør eies av fylkeskommunene, viser en undersøkelse utført av Kommunal Rapport.