Vil gi boplikt på arvede sommerhus

Regjeringen åpner for at kommunene kan gi boplikt på sommerhus som går i arv. På den måten kan flere bolighus bli bebodd hele året.