Ønsket å selge tapspapirer til flere kraftkommuner