Ingen lekkasje til luft etter gassalarm på Melkøya