• Kulturminster Trond Giske vil forhindre skipstrafikk med pengespill som hovedformål. Hans Petter Jacobsen

Vil begrense pengespill til havs