Tilbyr hjelp til kriserammet Island

Norge og Island innleder samtaler om en mulig norsk hjelpepakke for Island.