Forsvarere ber om at krigsforbrytertiltalt frifinnes

Forsvarerne ber om at den tiltalte i krigsforbrytersaken i Oslo tingrett frifinnes.