Studie bekrefter sammenheng mellom alkohol og vold