• Privat

Amnesty aksjonerer for hjemsendt asylsøker

Amnesty International ber medlemmer over hele verden aksjonere på vegne av den syrisk-kurdiske asylsøkeren som ble tvangssendt fra Norge og fengslet i Syria.