Høyre: - For mange grupper lever på stønad

Høyre mener SSBs innvandrerregnskap viser at for mange enkeltgrupper av innvandrere lever passivt på sosiale stønader.