Høyre vil gi mer penger til idrettsbygg

600 millioner kroner til nye idrettsbygg er ett av forslagene Høyre mener kan iverksettes med en gang for å hindre økt arbeidsledighet.