Mener minoritetskvinner sviktes

Oslo Krisesenter mener Sosialetaten i Oslo bryter sosialtjenesteloven ved å ikke tilby minoritetskvinner bistand som de har krav på.