• Tor Erling Staff forsvarer den lommemann-siktede. Arne Reginiussen

Kamp om politiets bildebruk i lommemannsaken